SILISIUMKALK – KLODEBORG OG LANDVIK PUKKVERK

SILISIUMKALK – bidrar til å styrke plantene mot sykdom og andre miljøfaktorer

Jorda i hagen bør ha en pH verdi rundt 5,5 – 6,5. Riktig pH er viktig for å få en god jordstruktur og best mulig effekt av gjødselen som vi bruker. Overdosering med kalk er ikke gunstig, da det kan medføre mangelsykdommer på enkelte planter.

Som vedlikeholdskalking er det fornuftig å bruke 2-3 kg pr 10 m² hvert andre til tredje år. Dette skal være nok til å motvirke naturlige forsuringsprosesser. Det trengs mer kalk på leirjord enn på sandjord. Ta gjerne en jordanalyse om du er usikker på hvilken pH du har i jorda.

SILISIUMKALK har en ekstra positiv effekt ved at Silisium bidrar til å styrke plantene mot sykdom og andre miljøfaktorer.

Leveres i 10 liters bøtte.

Dette produktet er tilgjengelig fra 11. april 2018.