GRUS og PUKK – KLODEBORG OG LANDVIK PUKKVERK

GRUS og PUKK – Alle våre fraksjoner

0/4 mm (sadde)

Kan brukes til beleggningsstein/ heller, grusbaner, underlag for plen, strøing av glatte veier på vinteren og som kabelsand.

 236 kr. pr. tonn inkl. mva.

Pris oppgitt ved kontantsalg.

Kontakt oss for pris ved transport.

0/18 mm (veigrus)

Veigrus kan brukes til grusvei og til avretting før asfaltering. 

272 kr. pr. tonn inkl. mva.

Pris oppgitt ved kontantsalg.

Kontakt oss for pris ved transport.

0/32 mm (veigrus)

Sams pukk kan brukes som øverste lag på vei før asfaltering. 

272 kr. pr. tonn inkl. mva.

Pris oppgitt ved kontantsalg.

Kontakt oss for pris ved transport.

0/60 mm (veigrus)

Sams pukk kan brukes på vei der det er behov for god bæreevne. 

272 kr. pr. tonn inkl. mva.

Pris oppgitt ved kontantsalg.

Kontakt oss for pris ved transport.

4/8 mm pukk

Brukes i oppkjørsler foran hus, til hagestier og til strøing på glatte veier om vinteren.

387 kr. pr. tonn inkl. mva.

Pris oppgitt ved kontantsalg.

Kontakt oss for pris ved transport.

8/11 mm pukk

Kan brukes i oppkjørsler foran hus og til hagestier. 

358 kr. pr. tonn inkl. mva.

Pris oppgitt ved kontantsalg.

Kontakt oss for pris ved transport.

11/22 pukk

 Kan brukes som underlag før støping, som drenerende grøftepukk og som tilslag til betong.

 349 kr. pr. tonn inkl. mva.

 Pris oppgitt ved kontantsalg.

Kontakt oss for pris ved transport.

22/32 mm pukk

 Kan brukes som drenerende grøftepukk.

293 kr. pr. tonn inkl. mva.

Pris oppgitt ved kontantsalg.

Kontakt oss for pris ved transport.

32/63 mm pukk

Kan brukes til underlag i vei og til avretting før støping av såle.

272 kr. pr. tonn inkl. mva.

Pris oppgitt ved kontantsalg.

Kontakt oss for pris ved transport.

20/200mm pukk

Kan brukes til veibygging og tomtebygging.

272 kr. pr. tonn inkl. mva.

Pris oppgitt ved kontantsalg.

Kontakt oss for pris ved transport.

Sprengstein/ stein fra brudd

 Kan brukes som fyllmasse til vei og tomt. man kan også plukke stien til muring. 

 160 kr. pr. tonn inkl. mva.

Pris oppgitt ved kontantsalg.

Kontakt oss for pris ved transport.