370 97 300 post@klodeborg.no

GRUS og PUKK – KLODEBORG OG LANDVIK PUKKVERK

GRUS og PUKK – Alle våre fraksjoner

0/4 mm (sadde)

Kan brukes til beleggningsstein/ heller, grusbaner, underlag for plen, strøing av glatte veier på vinteren og som kabelsand.

 273 kr. pr. tonn inkl. mva.

Pris oppgitt ved kontantsalg.

Kontakt oss for pris ved transport.

Tilgjengelig både på Klodeborg og Landvik.

 

0/18 mm (veigrus)

Veigrus kan brukes til grusvei og til avretting før asfaltering. 

314 kr. pr. tonn inkl. mva.

Pris oppgitt ved kontantsalg.

Kontakt oss for pris ved transport.

Tilgjengelig både på Klodeborg og Landvik(0/11 og 0/16).

0/32 mm (veigrus)

Sams pukk kan brukes som øverste lag på vei før asfaltering. 

314 kr. pr. tonn inkl. mva.

Pris oppgitt ved kontantsalg.

Kontakt oss for pris ved transport.

Tilgjengelig både på Klodeborg og Landvik.

0/60 mm (veigrus)

Sams pukk kan brukes på vei der det er behov for god bæreevne. 

314 kr. pr. tonn inkl. mva.

Pris oppgitt ved kontantsalg.

Kontakt oss for pris ved transport.

Tilgjengelig på Klodeborg.

4/8 mm pukk

Brukes i oppkjørsler foran hus, til hagestier og til strøing på glatte veier om vinteren.

447 kr. pr. tonn inkl. mva.

Pris oppgitt ved kontantsalg.

Kontakt oss for pris ved transport.

Tilgjengelig både på Klodeborg og Landvik.

8/11 mm pukk

Kan brukes i oppkjørsler foran hus og til hagestier. 

414 kr. pr. tonn inkl. mva.

Pris oppgitt ved kontantsalg.

Kontakt oss for pris ved transport.

Tilgjengelig både på Klodeborg og Landvik.

11/22 pukk

 Kan brukes som underlag før støping, som drenerende grøftepukk og som tilslag til betong.

 405 kr. pr. tonn inkl. mva.

 Pris oppgitt ved kontantsalg.

Kontakt oss for pris ved transport.

Tilgjengelig på Klodeborg og på Landvik som 11/16.

22/32 mm pukk

 Kan brukes som drenerende grøftepukk.

340 kr. pr. tonn inkl. mva.

Pris oppgitt ved kontantsalg.

Kontakt oss for pris ved transport.

Denne fraksjonen er foreløpig kun tilgjengelig på Klodeborg.

 

32/63 mm pukk

Kan brukes til underlag i vei og til avretting før støping av såle.

314 kr. pr. tonn inkl. mva.

Pris oppgitt ved kontantsalg.

Kontakt oss for pris ved transport.

Denne er tilgjengelig både på Klodeborg og Landvik også som 20/60mm.

 

20/120mm og 20/180mm kult

Kan brukes til veibygging og tomtebygging.

314 kr. pr. tonn inkl. mva.

Pris oppgitt ved kontantsalg.

Kontakt oss for pris ved transport.

Denne er tilgjengelig både på Klodeborg(20/120 og 20/180) og på Landvik(20/120)

 

Sprengstein/ stein fra brudd

 Kan brukes som fyllmasse til vei og tomt. man kan også plukke stein til muring. 

 186 kr. pr. tonn inkl. mva.

Pris oppgitt ved kontantsalg.

Kontakt oss for pris ved transport.