GRUS og PUKK – KLODEBORG OG LANDVIK PUKKVERK

GRUS og PUKK – Alle våre fraksjoner

0/4 mm (sadde)

Kan brukes til beleggningsstein/ heller, grusbaner, underlag for plen, strøing av glatte veier på vinteren og som kabelsand.

 Kontakt oss for pris ved transport.

Tilgjengelig både på Klodeborg og Landvik.

 

0/18 mm (veigrus)

Veigrus kan brukes til grusvei og til avretting før asfaltering. 

Kontakt oss for pris ved transport.

Tilgjengelig både på Klodeborg og Landvik(0/11 og 0/16).

0/32 mm (veigrus)

Sams pukk kan brukes som øverste lag på vei før asfaltering. 

Kontakt oss for pris ved transport.

Tilgjengelig både på Klodeborg og Landvik.

0/60 mm (veigrus)

Sams pukk kan brukes på vei der det er behov for god bæreevne. 

Kontakt oss for pris ved transport.

Tilgjengelig på Klodeborg.

4/8 mm pukk

Brukes i oppkjørsler foran hus, til hagestier og til strøing på glatte veier om vinteren.

Kontakt oss for pris ved transport.

Tilgjengelig både på Klodeborg og Landvik.

8/11 mm pukk

Kan brukes i oppkjørsler foran hus og til hagestier. 

Kontakt oss for pris ved transport.

Tilgjengelig både på Klodeborg og Landvik.

11/22 pukk

 Kan brukes som underlag før støping, som drenerende grøftepukk og som tilslag til betong.

 Kontakt oss for pris ved transport.

Tilgjengelig på Klodeborg og på Landvik som 11/16.

22/32 mm pukk

 Kan brukes som drenerende grøftepukk.

Kontakt oss for pris ved transport.

Denne fraksjonen er foreløpig kun tilgjengelig på Klodeborg.

 

32/63 mm pukk

Kan brukes til underlag i vei og til avretting før støping av såle.

Kontakt oss for pris ved transport.

Denne er tilgjengelig både på Klodeborg og Landvik også som 20/60mm.

 

20/120mm og 20/180mm kult

Kan brukes til veibygging og tomtebygging.

Kontakt oss for pris ved transport.

Denne er tilgjengelig både på Klodeborg(20/120 og 20/180) og på Landvik(20/120)

 

Sprengstein/ stein fra brudd

 Kan brukes som fyllmasse til vei og tomt. man kan også plukke stein til muring. 

 Kontakt oss for pris ved transport.