OM OSS – KLODEBORG OG LANDVIK PUKKVERK

FAMILIEN KJERLAND – Vi har vi snudd hver stein i 65 år

Klodeborg og Landvik Pukkverk er en familiebedrift, bygget på stolte tradisjoner og et solid grunnfjell.

Allerede i 1952 hugget vi våre første stein, Aust-Agder jernmalmgruber på Klodeborg. I 1965 gikk vi over til dagbrudd og pukkverksdrift.

I dag er det største pukkverket vårt i Skrubbedalen Industriområde på Stoa, hvor vi har holdt til siden 1971. Vi har også Landvik Pukkverk i Grimstad og i Eydehavn. Men uansett hvor du handler, så har vi Klodeborg-navnet med oss, for vi er stolte av tradisjonene våre.

Vi produserer 250.000-300.000 tonn pukk i året som blir brukt til asfalt, betong, og entreprenørvirksomhet. Og stadig flere private kunder handler hos oss, enten de skal ha plantejord til hagen eller pukkstein til oppkjørselen.

Erfaringen vår gjør at vi vet at det er store forskjeller i fjellet, og vi snur hver stein for å finne den riktige. Det skal komme deg til gode. Det er en selvfølge for oss at du vet hva du kjøper, og du skal like selvfølgelig kunne be oss om råd om hva du skal bruke steinen til.

Klodeborg og Landvik utvider horisonten.