370 97 300 post@klodeborg.no

Driftsinformasjon til naboer Landvik Pukkverk

Uke 15: Stasjonær grovknuse startes opp og antas å drives til ca uke 18.

Uke 16: Påskeferie. Ingen produksjon, kun åpent.

Uke 17-28: Kun mobil produksjon inne i bruddet på toppen. Klargjøring til ny salve helt øst i bruddet. Arbeid helt på toppen mot øst kan forekomme.

Uke 29-31: Ingen produksjon – Sommerferie

Uke 32: Kun produksjon i brudd på toppen. Redusert grovknusing på mobil grovknuse

Uke 33-34: Kun produksjon i brudd på toppen. 

Uke 35: Påbegynner rensk av salve mot øst. Arbeid på øverste pall vil forekomme.

Uke 36-38: Normal produksjon.

Uke 39: Boring av ny salve begynner. Det kommer til å bores høyt oppe og boreriggen vil være assistert av en gravemaskin. Forventet oppstart onsdag 25.sept. Noe avvik kan forekomme på oppstart.

Uke 39-40: Ny salve skytes enten i slutten av uke 39 eller starten av uke 40.

Uke 41-45: Normal mobilproduksjon i bruddet.