Driftsinformasjon til naboer Landvik Pukkverk

Uke 15: Stasjonær grovknuse startes opp og antas å drives til ca uke 18.

Uke 16: Påskeferie. Ingen produksjon, kun åpent.

Uke 17-28: Kun mobil produksjon inne i bruddet på toppen. Klargjøring til ny salve helt øst i bruddet. Arbeid helt på toppen mot øst kan forekomme.

Uke 29-31: Ingen produksjon – Sommerferie

Uke 32: Kun produksjon i brudd på toppen. Redusert grovknusing på mobil grovknuse

Uke 33-34: Kun produksjon i brudd på toppen. 

Uke 35: Påbegynner rensk av salve mot øst. Arbeid på øverste pall vil forekomme.

Uke 36-38: Normal produksjon.

Uke 39: Boring av ny salve begynner. Det kommer til å bores høyt oppe og boreriggen vil være assistert av en gravemaskin. Forventet oppstart onsdag 25.sept. Noe avvik kan forekomme på oppstart.

Uke 39-40: Ny salve skytes enten i slutten av uke 39 eller starten av uke 40.

Uke 41-46: Normal mobilproduksjon i bruddet.

Uke 47: Salve planlagt skutt tirsdag 19.11.2019. Planlagt tidspunkt er 16:00 grunnet mørketid. Oppstart arbeid på salve 06:00, men det vil mest sannsynlig ikke forårsake annen støy enn et par lastebiler rundt kl 06:00.

Postene kommer rundt til de som må evakueres mellom 15:30-15:45.

Uke 48-52: ;Mindre aktivitet i bruddet er planlagt

2020

Uke -15: Redusert produksjon med noe pigging.

Uke 16: