370 97 300 post@klodeborg.no

Driftsinformasjon til naboer Landvik Pukkverk

Uke 15: Stasjonær grovknuse startes opp og antas å drives til ca uke 18.

Uke 16: Påskeferie. Ingen produksjon, kun åpent.

Uke 17-24: Kun mobil produksjon inne i bruddet på toppen