370 97 300 post@klodeborg.no

Driftsinformasjon til naboer Landvik Pukkverk

Uke 15: Stasjonær grovknuse startes opp og antas å drives til ca uke 18.

Uke 16: Påskeferie. Ingen produksjon, kun åpent.

Uke 17-28: Kun mobil produksjon inne i bruddet på toppen. Klargjøring til ny salve helt øst i bruddet. Arbeid helt på toppen mot øst kan forekomme.

Uke 29-31: Ingen produksjon – Sommerferie

Uke 32: Kun produksjon i brudd på toppen. Redusert grovknusing på mobil grovknuse

Uke 33-34: Kun produksjon i brudd på toppen.