VEIGRUS – KLODEBORG OG LANDVIK PUKKVERK

VEIGRUS

0/12 mm finnes i Landvik.

0/16 mm finnes på Klodeborg og Landvik

0/18 mm finnes på Klodeborg.

0/32 mm finnes på Klodeborg og Landvik.

0/60 mm finnes i Klodeborg og Landvik.

 

Veigrus brukes i topplaget(slitedekket) på grusveier. Enkelte veigruser som inneholder mindre finstoff kalles bærelag og benyttes under asfaltering.

Bærelag stilles det strenge krav til både når det gjelder styrke og finstoffinnhold. 

 

Klodeborg og Landvik utvider horisonten.